KAUNO R. ROKŲ MOKYKLA-DARŽELIS

VEIK emocijų ir elgesio kontrolės programa

 
VEIK banner ESFIVP I 1
vaikai yra vaikai baneris300x600 desktop

Bendros žinios

Kauno r. Rokų-mokykla darželis yra viešas juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais bei kitais pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Vaikai ir jų poreikiai. Įstaigoje veikia dvi – ikimokyklinė 3-4 m. vaikų "Boružiukai" ir mišri priešmokyklinė grupė 5-6 m. "Ąžuoliukai".

Mokytojų ir kitų ugdymo specialistų pasirengimas. Mokykloje dirba kompetetingi, kūrybingi, nuolat besimokantys pedagogai..

Tėvų ir bendruomenės poreikiai. Ikimokyklinio ugdymo grupių darbas organizuotas atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius. Ikimokyklinio ugdymo grupė darbą pradeda 7.30 val., baigia 18.00 val. (darbo  trukmė 10,5 val.) Mišri ikimokyklinė grupė dirba nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (darbo trukmė 9 val.).

Mokyklos ir regiono savitumas. Kauno r. Rokų-mokykla darželis– nedidelė, draugiška, saugi ugdymo įstaiga, po vienu stogu talpinanti pradinės mokyklos klases ir darželio grupes. Tai didelis privalumas šeimoms, auginančioms trejų – vienuolikos metų amžiaus vaikus, nes broliai ir seserys, lankydami vieną ugdymo įstaigą jaučia didesnį psichologinį komfortą, saugumą, kuria ir dalyvauja bendruose projektuose (,,Rudeninė mandala“, ,,Mandagaus elgesio savaitė“, „Šviesos kelias“...), o tėveliai labiau įsitraukia į mokyklos bendruomenės gyvenimą. Nuosekliai pereinant iš vienos ugdymo pakopos į kitą (iš darželio į mokyklą), vyksta nuolatinis bendravimas: mokyklos aplinka, bendraamžiai, vyresni ir jaunesni vaikai, auklėtojos, mokytojos ir pagalbinis personalas tampa puikiai pažįstamais, sumažėja ar visai išnyksta adaptacijos problemos. Ugdymas grupėse organizuojamas kuriant namams artimą aplinką, kartu su šeima siekiama vaiko ugdymo vienovės ir darnos. Tai ypač vertina jauni tėveliai, kurių vis daugėja nuolat besiplečiančiame naujų namų kvartale mokyklos kaimynystėje.

  • 1.-Jaukus-alias--aptvertas-vidinis-kiemas
  • 2.-Daug-laiko-praleidiame-gryname-ore

  Mokykla yra Rokų pakraštyje, gana toli nuo judrios gatvės, todėl vaikai kvėpuoja švariu oru ir gali iš arti stebėti gyvąją gamtą, išvengti miesto triukšmo. Per Rokų apylinkes tekanti Jiesia ir unikalus Jiesios kraštovaizdžio draustinis leidžia dalį ugdymo proceso perkelti už mokyklos ribų, taip skiepijant gamtos grožio supratimą, meilę savam kraštui, stiprinant vaikų fizinę bei psichinę sveikatą. Darželio ir mokyklos vaikai taip pat dažnai lankosi Rokų bibliotekoje, dalyvauja Rokų laisvalaikio salės organizuojamuose renginiuose.

ppt

unnamed

Kontaktai

Rokų mokykla-darželis, kodas 191091224
Nemuno g. 16 A , Rokų k.,
Rokų sen., LT-46159,
Kauno rajonas
(8 37) 436 011
rokumokykladarzelis@gmail.com 

Free Joomla! templates by AgeThemes